• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Програма професійного розвитку

Проблема ліцею: «Формування компетентностей обдарованої дитини».

Мета самоосвіти: вдосконалення методики викладання предмета «Інформатика», підвищення рівня навченості ліцеїстів, рівня педагогічної майстерності вчителя.

Виходячи із основної загальноосвітньої проблеми школи, індивідуальної теми з самоосвіти я намітила основні розділи роботи:

Змістдіяльності Терміни Форма результатів
Розділ 1. Вивчення педагогічної, наукової та методичної літератури
1.Вивчення та аналіз науково-методичної літератури, підписка на газету «Інформатика», «Комп’ютер у школі та сім’ї».
2.Огляд інформації в Інтернеті з інформатики та ІКТ, педагогіки психології. 3. Вивчення нових програм, підручників з інформатики та ІКТ, з'ясування їх особливостей і недоліків. 4.Удосконалення роботи з педагогічними технологіями (особистісно-орієнтованої і технологією рівневої диференціації, блочно-модульною технологією)
Вересень 2016
Протягом рокуПротягом року


Протягом року
Конспекти Пам'ятки Рекомендації
Розділ 2. Розробка програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу
а) Науково-методична робота
1. Розробка календарно-тематичного планування з інформатики та ІКТ для учнів 5-9 класів. 2. Розробка конспектів уроків інформатики та ІКТ. 3. Розробка індивідуальних і диференційованих завдань для навчального процесу учнів.
4. Розробка комплекту самостійних, контрольних робіт, в тому числі й електронних тестів. 5. Розробка комплекту завдань для проведення Всеукраїнської олімпіади (6-11 класи).
6.Розробка комплекту завдань для проведення олімпіади з ІКТ (9-11 класи).
Серпень 2016 г.

Протягом рокуПротягом рокуПротягом року


Жовтень 2016


Жовтень 2016
Робочі програми та навчально-тематичні плани Конспекти Дидактичні матеріали Дидактичні матеріали Олімпіадні завдання Олімпіадні завдання
б) Дослідницько-експериментальна робота .
1.Розробка календарно-тематичного планування та організація факультативу «Основи програмування» для учнів 6-8 класів.
2. Розробка календарно-тематичного планування та організація факультативу 6-8 класів «У світі графіки». 3. Розробка календарно-тематичного планування та організація «Школи олімпійського резерву» 4. Керівництво дослідницько-експериментальною роботою учня та підготовка до конкурсу-захисту наукових робіт МАН. 5. Підготовка учнів до конкурсів з інформатики та ІКТ. 6.Підготовка учнів до міського конкурсу з «Юний програміст».
Жовтень 2012 Жовтень 2012 Жовтень 2012 За планом За планом За планом Навчальні програми Навчальні програми Навчальні програми Наукова робота учня Творчі роботи
Розділ 3. Узагальнення власного досвіду педагогічної діяльності
1. Участь у конференціях, семінарах, майстер-класах. 2. Розробка персонального сайту-портфоліо в мережі Інтернет, розміщення на ньому авторських методичних матеріалів. 3. Розробка пакету навчальних матеріалів в електронному вигляді (паспорта кабінету, комплекту тестових завдань з інформатики та ін.) 5. Узагальнення та оформлення матеріалів у методичну скарбничку ліцею. За планом МО Протягом року Протягом року Протягом року Сайт-портфоліо
Розділ 4. Участь усистеміметодичноїроботи
1. Активна участь у роботі засідань кафедри «Математики, інформатики, фізики» ліцею, засіданнях міського методичного об'єднання вчителів інформатики, семінарах, конференціях. 2. Удосконалення та систематичне поповнення інформацією, методичними матеріалами сайту ліцею 3. Організація роботи з обдарованими дітьми та участь з ними в науково-практичних конференціях, конкурсах творчих робіт, олімпіадах. 4. Удосконалення знання сучасного змісту освіти учнів з інформатики та ІКТ. 5. Сприяння та допомога вчителям по освоєнню ІКТ та створенню і розміщенню власних сайтів-портфоліо у мережі Інтернет. 6. Створення та розміщення в мережі сайту початкової школи. За планом МО Протягом року Протягом року Сайт ліцею
Розділ 5. Навчання на курсах в системі підвищення кваліфікації
1. Освоєння нових комп'ютерних програм (Flash, CMS JOOMLA, Linux, Gimp, OpenOffice та ін.) 2. Відвідування уроків своїх колег. 3. Підбір, класифікація та рішення завдань ДПА з інформатики. 4. Проходження предметних курсів, майстер-класів, семінарів з інформатики та ІКТ, у тому числі і дистанційних.

За планом МО Протягом року до ДПА За планом МО
Кiлькiсть переглядiв: 384

Коментарi